De goudprijs is voor het eerst in bijna zes jaar boven de 1.400 dollar uitgekomen. Hoe kun je profiteren van de goudkoorts?

Voor een troy ounce goud (31,1 gram) werd gisteren 1.406 dollar neergeteld, de hoogste prijs sinds augustus 2013.

Er hangen veel onzekerheden boven de markt, zoals de politieke spanningen rond Iran, de dreigende renteverlaging door de Federal Reserve, het ruime monetaire beleid van de ECB, de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China en de naderende Brexit.

Hierdoor gaan beleggers op zoek naar een veilige haven en dan komen ze al snel uit op goud.

Is goud echt een veilige haven?

Over de vraag of het ook echt een veilige haven is, zijn de meningen verdeeld. Maar veel beleggers vinden dat wel, waardoor de goudprijs vaak stijgt als de beurzen sterk schommelen of dalen. Daardoor kan een belegging in goud mogelijke verliezen op de beurs een beetje compenseren.

Een van de redenen waarom goud vaak als reddingsboei wordt beschouwd is dat het wereldwijd wordt gebruikt als betaalmiddel. Bovendien is het een tastbare belegging, die niet in rook kan opgaan door een crisis of het faillissement van een bank.

Daar komt nog bij dat goud zeldzaam is: het aanbod kan niet met één druk op de knop toenemen, zoals bij geld. Tegelijkertijd stijgt de vraag al jaren, onder andere voor juwelen en als belegging. Die schaarste heeft een prijsopdrijvend effect.

Timing is cruciaal

Hoewel goud een reputatie heeft hoog te houden als veilige haven, kleven er wel degelijk risico’s aan. De goudprijs kan behoorlijk schommelen, waardoor je een behoorlijk risico loopt als je op een ongunstig moment instapt.

Je rendement hangt namelijk volledig af van de goudprijs. Je ontvangt namelijk geen rente (zoals bij obligaties) of dividend (zoals bij aandelen.

Bedenk verder dat een belegging in goud ook een belegging in dollars is, omdat de goudprijs is genoteerd in dollars.

Gezien al deze risico’s is het verstandig om een eventuele belegging in goud beperkt te houden.

Hoe beleggen?

Beleggen in goud kan op veel verschillende manieren.

1. Goudstaaf of munt

De meest tastbare belegging is de aankoop van een goudstaaf of gouden munten. Een munt is vaak minder zuiver dan een goudbaar, omdat hierin meestal ook ander metaal is verwerkt.

Houd er wel rekening mee dat je het goud veilig moet bewaren. Dat kan de nodige kosten met zich meebrengen als je thuis geen goede kluis hebt. Je moet het goud natuurlijk ook goed verzekeren. Verder kunnen de transactiekosten aardig oplopen.

2. Goudrekening

Wil je niet zelf met een blok goud opgescheept zitten, dan kun je er ook voor kiezen om een goudrekening te openen. De waarde hiervan beweegt mee met de goudprijs.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een indexfonds bewaart de bank in een kluis het equivalent van je tegoed in ounces goud. Dit heeft als voordeel dat jouw belegging beschermd is, mocht de bank failliet gaan. Die zekerheid heeft wel een prijs: je bent opslagkosten verschuldigd.

Koop je fysiek goud, ga dan wel met een betrouwbare aanbieder in zee die een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

3. Indexfonds

Je kunt ook virtueel speculeren op een stijging van de goudprijs. Bijvoorbeeld door een indextracker te kopen, ook wel exchange traded fund (ETF) genoemd. Dat is een beleggingsfonds dat meebeweegt met de waarde van de goudprijs of het verloop van een goud-index.

Wil je iets meer spreiding in je portefeuille aanbrengen, dan kun je ook kiezen voor een tracker die een index volgt waarin meer (edel)metalen of andere grondstoffen zijn opgenomen.

Een groot voordeel van een indextracker is dat de prijsvorming heel transparant is: het product volgt immers één op één een index of een grondstofprijs. Na aftrek van de beheerkosten weet je dus precies wat je rendement is.

4. Turbo’s of sprinters

Virtueel in goud beleggen kan ook met een turbo of sprinter. Hiermee speculeer je met een hefboom op een stijgende of dalende goudprijs. Dit heeft als voordeel dat je met een relatief kleine inleg een hoog rendement kunt behalen, omdat koersbewegingen versterkt doorwerken.

Maar in die hefboom schuilt ook een risico. Gok je verkeerd, dan kunnen de verliezen ook forser oplopen dan wanneer je – zoals bij een indextracker – direct in de onderliggende waarde had belegd.

Om je potentiële verlies in te dammen, is in turbo’s en sprinters wel een zogeheten stop loss ingebouwd. Schiet de waarde onder of boven een bepaalde grens, dan wordt het product automatisch beëindigd. Hierdoor kun je nooit meer verliezen dan je inleg.

Net als bij ETF’s is de koersvorming transparant. Maar het grote voordeel van turbo’s of sprinters ten opzichte van indextrackers of fysiek goud, is dat je ook kunt speculeren op een koersdaling. Je kunt in dat geval een short-turbo of -sprinter kopen. Verwacht je daarentegen dat de prijs gaat stijgen, dan kies je de long-variant.

Voor een belegging in sprinters of turbo’s ben je uiteraard wel transactiekosten verschuldigd.

5. Aandelen in mijnbouwbedrijven

De bovenstaande beleggingen zijn direct gerelateerd aan de goudprijs. Je kunt ook wat minder direct in goud beleggen, door te stappen in mijnbouwaandelen of beleggingsfondsen (of indextrackers), die zich op deze sector toeleggen.

Besef wel dat hier vaak sprake is van een positieve correlatie met de aandelenmarkt: als de beurs inklapt, is er een grote kans dat ook mijnbouwaandelen onderuit gaan. Terwijl een belangrijk voordeel van een belegging in goud juist is dat de goudprijs zich vaak tegengesteld beweegt ten opzichte van de aandelenmarkten.

Ook spelen bij de waardering van mijnbouwaandelen nog meer elementen een rol, zoals de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van de omzet en de winst. Bovendien zitten veel mijnbouwbedrijven in instabiele landen.

Net als bij indextrackers kun je je blik ook verbreden door ook andere mijnbouwbedrijven in je portefeuille op te nemen. Maar of dan nog echt sprake is van een belegging in goud, kun je je natuurlijk afvragen.